Skip Navigation Links.
Ofoten og Sør-Troms friluftsråd

12 kommuner inn i nytt friluftsråd

Arbeidet med å etablere et felles friluftsråd for Ofoten og Sør-Troms har pågått siden 2009.  Vi er kjempefornøyde med at prosessen kom i mål i Friluftslivets år, smiler både styreleder Fred-Åge Hol og daglig leder Anne-Margrethe Roll.

6. oktober 2015 vedtok kommunestyret i Kvæfjord å tiltre samarbeidet, og dermed er samtlige kommuner med. Navnet blir sannsynligvis Hålogaland friluftsråd.

 

Det er litt av et fjordrike - fra Andfjorden og Astafjorden i nord til Vestfjorden og Tysfjorden i sør, Kvæfjorden/Gullesfjorden  i vest og Sverige i øst. Med Hinnøya, Norges største øy, Grytøya, Andørja og Rolla, Kveøya, Tjeldøya og skjærgårdene rundt Bjarkøya i nord og Brakøya i sør.

 

Friluftsliv og verdiskaping

Kultur- og naturarven er kanskje Norges viktigste reiselivsprodukt.
Verdiskaping basert på natur- og kulturarven. Friluftsliv som drivkraft i folkehelse. Friluftsliv som grunnlag for opplevelser og reiseliv i distriktene.

Nye medlemmer i Ofoten friluftsråd

Det ser ut til å gå mot et felles friluftsråd for Ofoten og Sør-Troms. Gratangen kommune er medlem i Ofoten friluftsråd. Lavangen kommune blir fullverdig medlem fra 2015. Kommunestyret i Salangen gjorde vedtak om tilslutning  i 2012. Harstad kommuner har også gjort vedtak om medlemsskap i Ofoten friluftsråd. 

Om Midtre Hålogaland friluftsråd

Friluftsrådet er regionens kompetansesenter for friluftsliv og naturopplevelser. Ta kontakt dersom du har spørsmål som er friluftsrelatert!

 

Friluftsrådet er bygd på kommunelovens § 27 og medlemsskap i kommunene.

Pr. 31.12.2014 er 12 kommuner i Ofoten og Sør-Troms medlemmer.