Skip Navigation Links.
Geopark Nord

Geopark Nord - et steg på vegen

Ofoten friluftsråd har i 2013 gjennomført et forprosjekt for etablering av geopark i Ofoten. I mars 2014 ble prosjektrapporten og ressursanalysen levert oppdragsgiverne Nordland fylkeskommune, Ofotrådet og medlemskommunene. Arbeidet er gjort i samarbeid med Ofotrådet, Museum Nord, Høgskolen i Narvik og Narvikregionens næringsforening. Parallelt har en gruppe arbeidet med å forberede skilting og tilrettelegging av bergverkshistoriske løyper.

Geologisk mangfold

Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Troms er et eventyr av geologisk mangfold, og er kjent i hele verden blant geologer og geologiinteresserte.

Geopark Nord

Ofoten friluftsråd og Ofoten regionråd har tatt initiativ til etablering av Geopark Nord. Geoparken skal bestå av et fagsenter og tilknyttede lokaliteter og besøksteder. Aktiviteter skal rettes inn mot kompetanseformidling, FoU og reiseliv (geoturisme). Man vil vurdere å søke opptak i UNESCOs nettverk for europeiske geoparker.