Skip Navigation Links.
fha_logo

Freskt Nordland - Handlingsplan for folkehelsearbeid i Nordland

Nordland fylkeskommune har i mange år hatt en offensiv politikk i folkehelsearbeidet. Folkehelse krever langsiktige, systematiske og målretta strategier med tiltak på alle samfunnsområder og i samarbeid med mange aktører.

 

 

regional plan

Regional plan for friluftsliv, vilt og innlandsfisk 2016 – 2027

Troms fylkeskommune har vedtatt Regional plan for friluftsliv, vilt og innlandsfisk 2016-2027 med handlingsprogram 2016-2019. Planen ble vedtatt på fylkestinget i mars etter offentlig ettersyn og høring

Målet er at alle i Troms skal gis mulighet til å drive friluftsliv som positiv aktivitet for helse og trivsel. Planen er også retningsgivende for bærekraftig forvaltning av høstbart hjortevilt og innlandsfisk.

Ny artikkel om kommunale planer

nnnnn