Skip Navigation Links.
IMG_7448

NaturLos 2016 – Frist 1. mars

I 2015 ble 120 naturlosturer gjennomført, og få turer ble avlyst. Vi har fått mange positive tilbakemeldinger, det håper vi  at guidene også har fått.
I 2016 blir NaturLos-kalenderen den 6. i rekka, nå skal den ut til alle hus-stander i 12 medlemskommuner  i Ofoten og Sør-Troms.  Fra 1.1.2016 er nemlig også Kvæfjord, Harstad, Ibestad, Salangen og Skånland med. Hver kommune får ½ side til friluftsinformasjon.

2016-utgaven skal gjelde for en utvida sesong. Fra og med 2017 tar vi sikte på å ha med vinterturer, derfor skal 2016-utgaven dekke 1.5.2016-31.4.2017.

 

 

Narviklandet

Narviklandskapet som arena for fysisk aktivitet og naturopplevelse. Muligheter og begrensninger.

Naturen i Ofoten

Narvik har et totalt areal på 2040 kvadratkilometer, og pr. 2010 var folketallet 18332. Narvik grenser til Ballangen, Bardu, Gratangen, Skånland og Evenes kommuner samt til Sverige.