Skip Navigation Links.
Turskiltprosj_logo_undertekst_horisont_pos

Pengedryss til turstiskilting i Ofoten

Nordland fylkeskommune har gitt tilsagn til fortsettelse av skilting av stier i Ofoten. I alt er Mitdre Hålogaland friluftsråd tildelt kr. 265 000 i 2017. Med to andre søkere har Ofoten fått nesten 1/3 av bevilgninga i Nordland.

IMG_2397

Toppturer i Narvik by

Ta kjæresten, familien eller sommergjestene dine med på toppturer rundt i byen.


"11 høyder i Narvik by" heter vår nye folder. Med tekst og kart viser folderen vei til klassiske høyder og utsiktspunkter i byen.

Grøsnesmarsjen 5.6. er avlyst

UL Idyl ser seg dessverre nødt til å avlyse Grøsnesmarsjen nå 5. juni.
Det er så mye snø i traséens øvre del at det ikke lar seg gjøre å gjennomføre marsjen nå. Våren har forsovet seg. Laget tar sikte på å gjennomføre årets marsj sist u august.
 
Kanopadlere

Bli med på kule UngdomsCamper i sommer

Har du lyst til å oppleve fart og spenning med andre på samme alder ute i sommer?

Fram til skolestart blir det camper for ungdom mellom 14 og 17 år. Du kan velge mellom mange aktiviteter; kajakkurs, kanopadling, fjelltur, fisking, overnatting i telt, bålkos, sykling, klastring, med mere!  
- 24.-25.6. Kanocamp i Østervikvassdraget
- 17.-19.8. Friluftscamp på Hofsøy på Senja


Nå er det åpnet for påmelding. Først til mølla!

2481542

Spillemidler til Friluftslivsaktivitet

Friluftsrådenes Landsforbund (FL) fikk i 2017 8,4 mill. av spillemidlene (2006 kr. 7,6 mill.) til Friluftslivsaktivitet som FL fordeler til friluftsrådene. Av disse fikk Midtre Hålogaland friluftsråd (MHF) ca kr. 0,6 mill., fordelt slik:

IMG_7961

Årsmøte og seminar Friluftsliv som folkehelsepolitiske verktøy- Hvordan?

Midtre Hålogaland friluftsråd avholder sitt 2. årsmøte. I forkant av årsmøtet er det denne gangen miniseminar om viktige friluftspolitiske tema. Alle som vil delta er velkomne

Naturlos_2017

Naturlos 2017

Vi er glade for den flotte turkalenderen Naturlos 2017 - med turarrangementer fra mai til og med desember, fra Kvæfjord i vest til Kjøpsvik i øst. Kalenderen er ferdig i trykken og kommer i postkassa di i løpet av uke 17.  

Årets kalender har med  Mandagstrimmen i Narvik og Tirsdagstrimmen i Harstad, Kjøpsviktrimmen og Ut på tur i Dragsområdet, Historiske vandringer  samt de faste nasjonale arrangementer. Her er turer for alle. Medlemskommunene har presentert seg som  turkommune.
For deg som liker å bla og lese på nett, her er Bladversjon av Naturlos 2017
I år som tidligere år er det arrangementer som ikke er kommet med. Så, neste år - husk fristen, så går det bra! Se


Om Naturloskalenderen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0
 
 
 
 
 
2013-08-05 19.39.23

Stisatsinga. Kommunale sti- og løypeplaner

Narvik og Tjeldsund var først ute og vedtok sine 1. generasjons sti- og løypeplaner i 2016. Det er få kommuner i landet som har vedtatt sti- og løypeplaner, og i Midtre Hålogaland har vi all grunn til å være stolte av å være pionerer. Erfaringene fra Narvik og Tjeldsund kan andre kommuner nå nyte godt av i sitt arbeid.
Friluftsrådet ser det som viktig at alle kommunene deltar i sti-satsinga i Midtre-Hålogaland og har søkt fylkeskommunene om finansiering for å bistå kommunene i Ofoten og Sør-Troms.

Friluftskonferanse Bergen 8.-9.juni

Bergen og omland friluftsråd, Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune i samarbeid med Friluftsrådenes Landsforbund og flere til, inviterer til friluftskonferanse i Bergen 8.-9.juni.

Stien

Stikonferansen 2017 på Hamar 8-9.mars

Selv om påmeldingsfristen er gått ut, er det ennå noen ledige plasser til Stikonferansen 2017 på Hamar, 8-9.mars.

20170125_193126

Naturloskalenderen – fristen er 1. mars

I 2016 ble det meldt inn ca. 130 turer/ arrangement og i 2017 ca. 150. De aller fleste ble gjennomført. Kalenderen er utgitt siden 2011 og  med 32 sider skal den i alle postkasser i de 12 medlems-kommunene i Ofoten og Sør-Troms innen utgangen av april.

 

Så folkens - send bilder og korte tekster - innen 1. mars. Faste arrangementer, så vel som engangsturer. Vi oppfordrer lokale arrangører til å slutte opp om nasjonale markeringer.

skikompis

Trygg ferdsel i vinterfjell - årets kurs 4.mars

Hver januar de siste årene har friluftsrådet invitert ungdom til kurs med Jon Framnes om trygg ferdsel i vinterfjell og snø. Årets kurs går lørdag 4. mars 2017 i Fagernesfjellet i Narvik. 

 

 

 

Lett tilgjengelige friluftslivsområder, turstier og allmenninger - for folkehelsa, bolyst og det gode liv. Strategi for finansiering

Miljødirektoratet har hatt ei egen tilskuddsordning for sikring av områder til friluftsliv i ca. 50 år. I dag styrer staten sine midler til tiltak til allerede sikrede friluftsområder. Statlige og fylkeskommunale tilskuddsmidler til tilrettelegging av friluftslivsområder skal kanaliseres til statlig sikrede områder og - til slike områder der det er utarbeidet forvaltningsplaner. Dette for å sikre helhet og langsiktighet. Disse tilskuddsordningene er søkbare kun for kommunene. Samarbeid mellom kommuner, friluftsråd og frivillige gir uttelling. 

14976481_792754400864782_2848371301605028309_o

Solskinnsbefaring med Friluftsrådenes landsforbund

Naturen og strålende vær ga ei fantastisk ramme rundt  Friluftsrådenes Landsforbund styremøte med fellesmøte med styret i Midtre Hålogaland friluftsråd i Bjerkvik 3. november og befaring i Bjerkvik og Bogen 4. november. Tilbakemeldingene var bare positive, og deltakerne sitter igjen med god forståelse og følelser for områdene, deres ildsjeler og de faglige utfordringer. 

Befaringene var lagt til fire områder i Bjerkvik der friluftsrådet har omfattende arbeidsoppgaver i samarbeid med lokale grunneiere og ildsjeler. Her blei vi guida av samarbeidspartnere, i tillegg deltok mange fra Bogen barnehage i Evenes. Friluftsrådet takker alle dere som stilte opp. 

Haugland

Hvem fortjener Friluftslivets ildsjelpris i Troms i 2016?

Friluftslivets ildsjelpris i Troms ble delt ut første gang i Friluftslivets år 2015. Nå kan dere sende inn forslag til kandidater til årets pris - gjerne fra Sør-Troms og Midtre Hålogaland
 


 

folder

Regional samling - statlig sikring av friluftslivsområder

Kommunene kan få opptil 100 % av kostnadene ved å kjøpe inn områder som er viktige for allmennhetens friluftsliv og naturopplevelser. Så langt har svært få kommuner hos oss benytta seg av denne gunstige ordninga. Nordland fylkeskommune inviterer derfor kommunene til samlinger i fylket, i Narvik 20. oktober.  Temaet er statlig sikring av friluftslivsområder.

 

 

 
 

Troms fylkes Frivillighetspris 2016

Frivillighetsprisen består av et beløp på kr 25 000 og deles ut i desember hvert år. Begrunna forslag på kandidater må sendes Troms fylkeskommune innen 5. september.

Informasjonsmøter om spillemiddelordninga

Troms fylkeskommune arrangerer informasjonsmøter om spillemiddelordninga for idretts- og friluftsanlegg mellom 29. august - 9. september, kl. 18:00 til 21:30.

I forbindelse med informasjonsmøtene vil det bli anleggsbefaringer. Har noen ønske om besøk, så meld gjerne fra innen uke 34.

 


 

P1010064 skåret

Helt på bærtur!

Tid for bær i skog og mark. I vår tid er det mange flere som jogger i marka enn de som høster bær. Friluftsrådet vil ha flere ut i bærmarka, og Ut og Plukk er en tilrettelagt aktivitet og ei nettside om bærplukking. Slik vil vi løfte fram bærplukking som friluftslivsaktivitet og høstingstradisjon. Faktakort om fem bærsorter er sendt til medlemskommunene, for utdeling på arrangementer, i skolene og på Servicetorget
Registrer deg og legg inn bærturer og fangst på utogplukk.no så blir du med i trekning

3-årig prosjektlederstilling i friluftsrådet

Liker du å arbeide med friluftsliv og barn og unge? Da bør du lese mer om denne jobben, kanskje den er nettopp  for deg. Søknadsfrist 20.7.2016

20160510_131940

Ny guide til "10 turmål i Gratangen"

En helt ny guide til 10 flotte turmål og -løyper i Gratangen. Løypene som inngikk i 30-trimmen blir her presentert med rutebeskrivelser, kart og flotte fotografier.  Guiden blir distribuert til alle husstander i Gratangen i uke 26 og kan også kjøpes på Servicetorget. Der kan du også kjøpe Tur-trimkort for 10 turmål i Gratangen. Det er satt opp fine skilt ved starten til de samme turmålene pluss noen til - selvsagt etter standarden til det nasjonale Turskiltprosjektet.

- Det er herlig å endelig kunne vise vei i de flotte landskapene som Gratangen kan by på! Rita Roaldsen fra Gratangen, ny styreleder i Midtre Hålogaland friluftsråd, er meget godt fornøyd.

bilde (2)

Friluftsskolene Sommeren 2016

Friluftsskolene vinteren 2016 ble en suksess. Det blir friluftsskoler i sommer i alle kommunene for dere som er mellom 10 - 13 år.

Påmelding: innen 10. juni - i Ibestad 20. juni

 

 

IMG_7961

Midtre Hålogaland friluftsråd pangstart

Friluftsrådet for Ofoten og Sør-Troms har hatt sitt første årsmøte. Midtre Hålogaland friluftsråd ble navnet, samisk parallellnavn kommer.

 

10. mai 2016 satte 12 kommuner hverandre stevne i Bjerkvik med styremøte, miniseminar og årsmøte. Fred Åge Hol fra Tjeldsund takket av som leder. Ny leder er Rita Roaldsen, Sp, fra Gratangen og nestleder er Guttorm Aasebøstøl fra Tysfjord.

 

Årsmøtet viste engasjement for å være med å bygge en ny regionalpoltisk organisasjon, og flere argumenterte for betydninga at det friluftspolitiske arbeidet i regionen må være godt politisk forankra i kommunene.  Styreleder ledet årsmøtet med sikker hånd innenfor den angitte tidsramme, og deretter reiste alle hver til sitt.

 

I Miniseminaret før årsmøtet innledet Morten Dåsnes fra Friluftsrådenes landsforbund om "Oppgaver, roller og forventninger for årsmøtet og styret".

 

 

Naturlos 2016

Naturlos Ofoten og Sør-Troms 2016

32 sider - 89 guidede turer - ukentlige trimturer - i 12 kommuner i Ofoten og Sør-Troms.
Årets kalender over lærerike vandringer med geologi-, kultur- og naturveileder er den 6. i rekka. Turkalenderen skal være distribuert i postkassene til alle husstander i den nye friluftsregionen innen 1. mai.

1048828_248697508668736_7111352912949698123_o

Kysten som læringsarena - seminar 21.4.

Hvordan gjøre ren kyst, fjord og fjære til en del av undervisninga i skolene? Vi skal finne måter å gjøre dette på og sette fjord og fjære i fokus og ta et krafttak mot plast i havet og marin forsøpling i de flotte fjordene våre i Ofoten og Sør-Troms.

 

21. april arrangererer friluftsrådet seminar på Bjerkvik hotell, og alle skolene i Sør-Troms og Ofoten er invitert.  Nå er programmet klart. Påmelding innen 15. april

1048828_248697508668736_7111352912949698123_o

Kysten som læringsarena - seminar 21.4.

Hvordan gjøre ren kyst, fjord og fjære til en del av undervisninga i skolene? Vi skal finne måter å gjøre dette på og sette fjord og fjære i fokus og ta et krafttak mot plast i havet og marin forsøpling i de flotte fjordene våre i Ofoten og Sør-Troms.

 

21. april arrangererer friluftsrådet seminar på Bjerkvik hotell, og alle skolene i Sør-Troms og Ofoten er invitert.  Nå er programmet klart. Påmelding innen 15. april

Styreleder Steinar Saghaug friluftsrådenes landsforbund og startsråd Vidar Helgesen 11mars2016 Friluftsmeldingen Skullerudstua

Friluftslivet styrkes!

«Natur som kilde til helse og livskvalitet» er tittelen på den  nye Friluftsmeldinga som i dag ble presentert rundt bålet ved Skullerudstua i Østmarka i Oslo.  Det er 15 år siden siste friluftsmelding, og siden har friluftslivet utviklet seg og fått stadig større plass i bevisstheta hos politikere, både nasjonalt og lokalt.'Meldinga setter som nasjonalt mål at naturen i større grad skal brukes som læringsarena og aktivitetsområde for barn og unge.

IMG_5067

Bli med i nettverket «Læring i friluft - Helsefremmende skoler»

Ofoten friluftsråd har gjennom år samarbeidet med et nettverk av grunnskoler med mål om å utvikle helsefremmende skoler og har utarbeidet en handlingsplan 2015 - 2018. Siden friluftsrådet fra 2016 er utvidet med alle kommunene i Sør-Troms, går invitasjonen nå til gamle og nye deltakere til ny innsats!

 

 

 

GPS

Gratis GPS-kurs for guidene

Naturloser, turledere og guider for turene i NATURLOS-kalenderen 2016 

skal nå kurses i bruk av GPS. Kurset går mandag 22. og tirsdag 23. februar og er gratis for naturlosene. Blir det plasser til overs kan andre enn guider få plass.
Meld dere på  innen 16. februar

Friluftsskole 3

Friluftsskolene i vinterferien 2016

Velkommen til Friluftsskolen  i vinterferien 2016 22. - 24.2. Friluftsskolen er for dere som er 10–13 år og går i 5.-7. klasse. Ingen deltakeravgift. I 2016 arrangereres Friluftskolen i dissse 5 kommunene; Narvik, Salangen, Tjeldsund, Tysfjord, Ballangen. Informasjon og program, se nettsidene til kommunene. 


Program for Friluftsskolen i Narvik, se under her. 


 

 

180129_195960170432927_275148_n

Bajásčuvget - samiskprosjekt på Håkvik skole

Bajásčuvget betyr å gjøre noe tydelig, forklare.
 

5. og 6. klasse jobber nå for fullt med et flott program til 6. februar, Samefolkets dag, som alle på skolen får være med på.

IMG_7448

NaturLos 2016 – Frist 1. mars

I 2015 ble 120 naturlosturer gjennomført, og få turer ble avlyst. Vi har fått mange positive tilbakemeldinger, det håper vi  at guidene også har fått.
I 2016 blir NaturLos-kalenderen den 6. i rekka, nå skal den ut til alle hus-stander i 12 medlemskommuner  i Ofoten og Sør-Troms.  Fra 1.1.2016 er nemlig også Kvæfjord, Harstad, Ibestad, Salangen og Skånland med. Hver kommune får ½ side til friluftsinformasjon.

2016-utgaven skal gjelde for en utvida sesong. Fra og med 2017 tar vi sikte på å ha med vinterturer, derfor skal 2016-utgaven dekke 1.5.2016-31.4.2017.

 

 

skikompis

Trygg ferdsel i vinterfjell - kurs

 

Ofoten Friluftsråd inviterer til kurs for ungdom om trygg ferdsel i fjellet vinterstid.

Kursholder er den erfarne fjellmannen Jon Framnes.

Tid og sted: Fagernesfjellet, 29. og 30. januar 2016

IMG_7404

Naturlekeplassen - nytt inspirasjonshefte

På tampen av Friluftsrådets år kom heftet Naturlekeplassen. Målet med heftet er å gi ideer og inspirasjon til naturlekeplasser nærmiljøet.  Vi håper heftet kommer mange til nytte, og at Naturlekeplassene blir klassikere i alle byer og tettsteder.

 

Friluftsrådet og 17 barnehager har siden 2009 samarbeidet om Helsefremmende barnehager og Læring i friluft, finansiert av Nordland fylkeskommune og Friluftsrådenes Landsforbund. Det kom fram at gode de naturlige lekeplassene blir færre og færre, og vi utfordra derfor barnehagene til å finne sine naturlekeplasser. Dette ble så vellykka at vi har samla erfaringene med de flotte naturlekeplassene i et eget hefte. Heftet er å få kjøpt. 

 

Bilde1

Kurs i skilting og merking av turløyper

 

Tid og sted: 21. januar kl. 10.30-14.30 Fylkeshuset, møterom nord, 3. etg.

Romjul - tid for snø, ski og lek

Romjul og nyttår er en oase av tid – som skapt for deg som vil ta deg igjen. Litt god mat, godstolen med bøker og musikk, og – bevegelse, mye god bevegelse! Ute! Mørketida med snø og stjerner innbyr til fine opplevelser! Bevegelse gir glede, og glede gir energi. Ro ned og bygg opp et overskudd slik at du har noe å øse av til de du setter pris på. Energi gir overskudd til å gi, også kjærlighet, og til å møte det nye året med glede i blikket.

IMG_0029.JPG.II_2_2 

Denne romjula har vi her nord vært velsigna med et magisk lys, - og silkesnø. Vi har kunnet gå, på ski og på føtter overalt. Herlig!

 

Her skal vi benytte høvet og slå et slag for de flotte tilbudene vi har med lysløyper og skiløyper, lagshytter på fjellet, skøyteis, skitrekk! Det er mange ildsjeler som bruker mye tid og ressurser for at vi andre skal kunne trimme og mosjonere og ha glede. 

 
Penger

Mange muligheter for å finansiere friluftslivstiltak

Har dere et godt prosjekt? Som dere vil realisere neste år?
Vi minner om de mange mulighetene som finns for finansiering via tilskuddsordningene. Det er ingen grunn til å vente til kvelden før! Gjør ferdig planen med evt tegninger, kart og kostnadsoversalg. Sjekk ordningene. Sjekk fristene, de kan endres fra år til år.
Troms Fylke sin frist i 2017 er 1.februar for ordningene friluftsaktiviteter og fysisk tilrettelegging i nærmiljøet. Troms Fylke sin tilskuddsoversikt finner du her:

Tilskudd Troms fylke

 

Turskiltordningen for Troms og Nordland via Miljødirektoratets søknadssenter  har frist 15.februar.

 

Nordland fylke sin frist i 2017 er 1.februar for friluftsmidler fylkeskommunal pott og statlig pott. Se Nordland fylke sin tilskuddsoversikt her:

Tilskudd Nordland fylke

 

Innen utgangen av januar 2017 vil det bli lagt ut en oppdatert tilskuddsoversikt private og offentlige på denne side til hjelp for kommuner og frivillige lag og foreninger.

 

 

 

Klart for nytt friluftsråd

Friluftsrådets årsmøte har 4. desember godkjent opptak av nye medlemmer og nye

 Logo

vedtekter. Det vil si at det nå er klart for det nye interkommunale friluftsrådet for Sør-Troms og Ofoten. Det nye friluftsrådet får 12 medlemskommuner, der 7 av disse er i Troms og 5 i Nordland. Friluftsrådet bygger på dagens Ofoten friluftsråd.

Neste steg er årsmøtet. Daglig leder vil innkalle delegatene fra alle medlemskommune til årsmøte. For de kommunene som ikke har utnevnt sine delegater til årsmøtet og kandidater til styret vil dagens representanter bli innkalt,  

FriluftslivILLBanner_2

Evenes finalist i "Årets friluftskommune"!

Tre kommuner står igjen i finalen i kåringa av «Årets friluftslivskommune 2015»: Evenes, Lier og Stavanger.  5. november avgjorde juryen  «Årets friluftslivskommune». Hvem som er vinneren, og hvem som blir nr. 2 og 3 avsløres 1. desember på Oppdal. 

Eivind Høstmark Borge

Ny ildsjelpris

Mange ildsjeler gjør en stor innsats for allmennhetens friluftsliv; med å stelle og skilte stier og  løyper, å bygge og vedlikeholde hytter, å arrangere turer, samarbeid med skoler og barnehager, og mye mer. 19. november kårer Friluftsrådene i Troms og Forum for natur og friluftsliv Friluftslivets ildsjel for første gang. Da møtes kommunene og friluftsorganisasjoner på Bardufosstun  for å oppsummere Friluftslivets år.   Fristen for forslag til kandidater er 10. november.

HT Casher Event

HT Casher Event på Herjangshøgda

Hålogaland Trail skal knytte 12 kommuner sammen i en sammenhengende trail - fra Harstad, Ibestad, Sjøvegan til Setermoen til Bjerkvik, Narvik videre til Ballangen og Kjøpsvik. I løpet av sommeren er det lagt ut rundt 100 cacher, og geocachere fra indre Ofoten samarbeider nå med cachere i snart alle kommunene i Ofoten og Sør-Troms. Alle som har planer om trailer inviteres nå med på å tegne et felles trailkart.


7. november samler vi geocachere som vil lære om utlegging og være med å lage denne flotte trailen.

DSC07821

Stolper, fester og skilt

Dagene går og vi er straks midt i oktober. Vi har hatt en tørr og fin høst, elgjakta er over - nå satser vi på at alt materiellet og monteringsutstyr er på plass og klart til regnværet er over. Vi skal komme i mål

 

Metallstolper med utstyr er kommet. Trestolper kan løypeholderne skaffe hos lokale leverandører.

 

Retningsskiltene er stadig forsinka. Vi vet ikke hva som har skjedd, og beklager det.

Vi satser på at skiltene nå er på tur til Narvik. Alle løypeholdere får beskjed umiddelbart.

 

 

Ofoten og Sør-Troms friluftsråd

12 kommuner inn i nytt friluftsråd

Arbeidet med å etablere et felles friluftsråd for Ofoten og Sør-Troms har pågått siden 2009.  Vi er kjempefornøyde med at prosessen kom i mål i Friluftslivets år, smiler både styreleder Fred-Åge Hol og daglig leder Anne-Margrethe Roll.

6. oktober 2015 vedtok kommunestyret i Kvæfjord å tiltre samarbeidet, og dermed er samtlige kommuner med. Navnet blir sannsynligvis Hålogaland friluftsråd.

 

Det er litt av et fjordrike - fra Andfjorden og Astafjorden i nord til Vestfjorden og Tysfjorden i sør, Kvæfjorden/Gullesfjorden  i vest og Sverige i øst. Med Hinnøya, Norges største øy, Grytøya, Andørja og Rolla, Kveøya, Tjeldøya og skjærgårdene rundt Bjarkøya i nord og Brakøya i sør.

 

DSC04077

Trafikksikker parkering. Vintervedlikehold

Vintervedlikehold av utfartsparkering langs riks- og fylkesveger i regi av Statens vegvesen har vært praksis i lang tid,  også langs E10 på Bjørnfjell, på Herjangsfjellet og E8 i Skibotndalen. Fra 2015 har Statens vegvesen bestemt seg for å frasi seg ansvar og avslutte praksis med brøyting for utfart og hytteområder. Dette har gitt store problemer for friluftsutøverne som skal på tur i ruter som går ut fra det offentlige vegnettet. Vegvesenets snuoperasjon er forankra på ledernivå. En slik praksis og vil være et stort tilbakeslag for livskvaliteten til turfolket og er en stor sak som kommunene og fylkeskommunene, gjerne sammen med KS, bør ta opp og ordne opp i på politisk plan. 

Skiløype i byen i foto 2 (1)

Innspurt sti- og løypeplan i Narvik

Du kan være med å bidra til å gi Narvik er løft.  Kom og diskuter med ordføreren rundt bålet i Ornesvika lørdag 5.9. kl 1900. Frist for innspill til planen er 1.10. Behandling i bystyret 5.11.  Si din mening!
 
bilde (2)

Friluftsskolen sommeren 2015

Det flasker seg med gratis friluftsskole for elever i 5. - 7. klasse (10-13 år) i hele Ofoten og Sør-Troms. Nå er det bare Ballangen som mangler.

Det blir nok arrangert friluftsskole i årene framover, og derfor får alle kommunene en arrangementskasse hver. Prosjektet er finansiert via Spillemidler og Sparebankstiftelsen DNB.

 

I Narvik og Evenes er sommerens friluftsskole fulltegna, ellers er det ennå noen få plasser ledige. Sjekk her, meld dere på!  

Temaplan for sti og løypenett for Narvik

Narvik kommune og Ofoten friluftsråd  inviterer til åpent møte tirsdag 2. juni kl 18:00 i Bystyresalen. Vi inviterer vi til synspunkter på klassiske stier, vurdering av behov for tiltak og forslag til nye grep.

 

Vi har invitert 5 spesielle gjester som skal komme med sine kommentarer og synspunkter på løsning for Narvik. Her kan dere lese noen av de konkrete dokumentene som skal inn i temaplanen

 

Friluftsskole i sommerferien

29.6., 30.6. og 1.7. 2015 

Sted: Jakla Narvik  

Alder: 10–13 år  5. - 7. klasse  

Antall plasser: 15  

Påmeldingsfrist: 10. juni   

  bilde (2)

 

 

Naturlos 2015 i postkassa di

Årets Naturloskalender foreligger, og rykende ferske er de delt ut til alle husstander i regionen. Takk til alle for spleiselaget og det fantastiske turtilbudet til folket.
Vi rakk det i løpet av april.  Lykke til med 1. mai, og resten av tursesongen! Hurra! 

lita_gruppe_038

Siste samling i Helsefremmende barnehager i Ofoten

Tirsdag 28.4. er siste samling i Helsefremmende barnehager, denne gangen i Håkvika. Deltakerne skal bli kjent med nye kriterier for Helsfremmende barnehager og Idehefte om "Naturlekeplassen" og mer til.   

last ned (2)

Nettverkssamlinga Helsefremmende skoler i Skjomen

Vårens vakreste eventyr? I allefall nettverkssamling  i Helsefremmende skoler arrangeres i Skjomen, onsdag 23. april. Med et mangfoldig program, fra produkjson av turkort og bruk av IT til økologisk gårdsbruk. Fra 9:30 til 15:30. Ta med uteklær, GPS og digitalt fotoapparat!

Harstad går for felles friluftsråd med Ofoten

Siste nytt om felles friluftsråd for Ofoten og Sør-Troms: 
Harstad kommune vedtok 12. mars å slutte seg til felles friluftsråd for Ofoten og Sør-Troms.

Kommunestyret vedtok også etter forslag fra SV å undersøke om Vesterålskommunene vil delta i samarbeidet

Stien

Sti- og løypeplaner

Narvik skal få sin sti- og løypeplan.
Planen er en temaplan som skal utarbeides i samarbeid mellom frivillige lag og foreninger og grunneiere, enheter for Kultur og Areal- og samfunnsutvikling samt Ofoten friluftsråd.  Nordland fylkeskommune har gitt støtte til arbeidet.

Også i Tjeldsund og Gratangen har man startet opp arbeid med stiu- og løypeplan. Tysfjord forbereder saka. 

Stien

Sti- og løypeplaner

Narvik skal få sin sti- og løypeplan.
Planen er en temaplan som skal utarbeides i samarbeid mellom frivillige lag og foreninger og grunneiere, enheter for Kultur og Areal- og samfunnsutvikling samt Ofoten friluftsråd.  Nordland fylkeskommune har gitt støtte til arbeidet.

Også i Tjeldsund og Gratangen har man startet opp arbeid med stiu- og løypeplan. Tysfjord forbereder saka. 

geocaching123

Geocashing - skattejakt i naturen

Geocaching er en slags orienteringslek med GPS/telefon. Det ligger poster (cacher) overalt i verden, og det finnes over en og en halv million av dem. Det strømmer folk til geocashe boksene fra hele verden, og sporten er i stor frammarsj. Med GPS navigerer du deg fram til poster. Slik kombinerer du teknologi og naturopplevelse. Postene med bokser er plassert på vakre eller interessante steder, som folk skal oppleve. Det er lagt ut mange titalls bokser i Narvik, Harstad, Lofoten og Vesterålen. 
Det er Friluftslivets år - kom deg i gang! Det er kjempeenkelt

bilde

Naturlos-kalenderen 2015 - 2016

Årets Naturloskalender  skal produseres, like flott som i fjor. I 2014 ble det mange fine tematurer; blomster-, geologi-, krigshistorie-, skjerp og gruvebesøk, topp-, fiske-, fjell- og nærturer. Mandagsturene og Ordførerturene hadde også god oppslutning. Alle disse og flere til ser vi fram til i Friluftslivets år 2015.

Nytt av året er at hver medlemskommune får to sider til å promotere seg som Friluftskommune.

Frist for innmelding 9. mars

image001

Turkort

I Friluftslivets år slår vi et slag for og gjør stas på stiene, og i åpninga 13. januar lanserte vi 7 ferske fine turkort. Kortene ble produsert i samarbeid mellom friluftsrådet, kommunene og ildsjeler i lag og foreninger. Første utgivelse gjaldt

Fagernesfjellet (Čalbmevárri) i Narvik

Svaet i Efjorden, Ballangen

Dudalen (Guhtovággi) - Eidevatnet (Áidejávri) i Gratangen

Trosen (Jehtanas) og Henrikkafossen i Lavangen

Sjurikollen i Kongsvikdalen og Rambøheia i Tjeldsund

 

 

1486069_10152124480950873_378254031_o

Friluftsskole i vinterferien

Vinterferien 25.-27. februar 2015 

Sted: Kobberstadløypa Narvik  

Alder: 10–13 år  5. - 7. klasse 

Begrenset antall plasser  

Påmeldingsfrist: 15. februar    

bilde (2)

Klart for ute-kick-off 13. januar

Ofoten friluftsråd og kommunene har felles markering av åpninga av friluftslivets år.  Daglig leder Anne-Margrethe i friluftsrådet her sammen med biblioteksjef i Narvik Tonje Farset, puster lettet ut. Alle kommunene har programmet klart, se her 

Program 9. - 10. januar Ballangen 

Program 13. januar Evenes
Program 13. januar Gratangen  

Program 13. januar Lavangen  

Program 13. januar Narvik 

Program 13. januar Tjeldsund 

Program 13. januar Tysfjord 

 

Elementer i kommunenes program

 • Uteaktiviteter med bål og fortellinger i lavvu 
 • Utdeling av helt ferske turkort
 • Temautstilling ved bibliotekene
 • Ordførerne sover ute, se her

Her er friluftsrådets gaver til medlemskommunene:

Tirsdag 13. altså - alle er velkomne ut til spennende program! No er det din tur!

 

 

skikompis

Trygg ferdsel vinterstid - kurs

Ofoten Friluftsråd inviterer til kurs om trygg ferdsel i fjellet vinterstid. Kursholder er den erfarne fjellmannen Jon Framnes. Hold av 23. - 24. januar 2015 og meld deg på!

 

 

Kartlagte og verdisatte friluftsområder - Ofoten av de første i Naturbase!

Friluftsområdene i Ofoten er kartlagt og verdisatt av Ofoten friluftsråd på oppdrag for Nordland fylkeskommune. Resultatet ble sommeren 2014 lagt ut i en foreløpig innsynsløsning. Vi har korrigert materialet, fortsatt kan der være behov for retting av feil! Alle som har områder de bryr seg om bør sjekke!

Temakartet for friluftsliv er tilgjengelig på www.naturbase.no
Her er bruksansvisninga

Informasjonsplakater? Turkort? Skilt? GPS? Noe du lurer på?

Ofoten friluftsråd jobber med en satsing på stier og løyper. Skilting og informasjon må til. For å få det til på en effektiv måte har friluftsrådet en side med mye nyttig informasjon om maler, mm. Dere skal finne veiledning og tips om turkort, informasjosnplakater, retningsskilt, avtaleformularer, bruk av GPS, osv. Det dere trenger.

 

Vi håper at denne sida blir ei nyttig oppslagsside. Sida blir stadig oppdatert - følg med

Skilting og skjøtsel av stier, løyper og områder

og Skilting og skjøtsel - Noe du lurer på?

Informasjonsplakater? Turkort? Skilt? GPS? Noe du lurer på?

Ofoten friluftsråd jobber med en satsing på stier og løyper. Skilting og informasjon må til. For å få det til på en effektiv måte har friluftsrådet en side med mye nyttig informasjon om maler, mm. Dere skal finne veiledning og tips om turkort, informasjosnplakater, retningsskilt, avtaleformularer, bruk av GPS, osv. Det dere trenger.

 

Vi håper at denne sida blir ei nyttig oppslagsside. Sida blir stadig oppdatert - følg med

Skilting og skjøtsel av stier, løyper og områder

og Skilting og skjøtsel - Noe du lurer på?

turbilde(1)

Tur til Asbjørnstua, ikke til Abisko - lørdag 25. oktober!

Knallfin tur for beboere i omsorgsboliger, barn og unge på avlastning og medlemmer i Norsk forbund for utviklingshemmede.     

Nettverkssamling Helsefremmende barnehager

Ønsker dere i din barnehage:

 1. - mer fokus på barnas og personalets helse og trivsel?
  - å gi av deres kunnskap og erfaring til andre i et nettverk? 
  - økt aktivitet i hverdagen? 
  - mer kvalitet i ute-tida til barna? 
  - erfaringsutveksling og innspill fra andre barnehager og kursledere for å utvikle dere videre i et folkehelseperspektiv?

 

Da er nettverket Helsfremmede barnehager noe for dere! Les mer her 

Første nettverkssamling er 23. og 24. oktober 2014
VELKOMMEN! 

Nettverkssamling Helsefremmende skoler

Høstens samling blir "Helt elektrisk".
Samlinga foregår onsdag 01.10. til torsdag 02.10. på Skistua skole og i Håkvikdalen.
Det blir spennede opplegg om

 • Utendørs svømmeundervisning (!)
 • Hvordan registrere og beskrive turløyper som ledd i undervisninga
 • Kraftverksmuseum

Og selvsagt sosialt program. Meld dere på!

Leir 2

Friluftsskolen - et helt nytt tilbud i høstferien

Er du mellom 13 – 16 år  og har lyst å gjøre noe annet i høstferien?

Da kan dette være noe for deg - Friluftsskolen i Gratangen, med mange artige aktiviteter og hyggelig samvær - fra onsdag til fredag.  INgen grunn til å sitte inne.

Leir 2

Friluftsskolen - et helt nytt tilbud i høstferien

Er du mellom 13 – 16 år  og har lyst å gjøre noe annet i høstferien?

Da kan dette være noe for deg - Friluftsskolen i Gratangen, med mange artige aktiviteter og hyggelig samvær - fra onsdag til fredag.  INgen grunn til å sitte inne.

Geva_900_

Skilting og skjøtsel - Noe du lurer på?

Skilting og skjøtsel må til skal det bli gode opplevelser.

Her er nyttig informasjon om regler, tips og tilskuddsmuligheter.  

FÃ…15 logo u payoff for Columbi web

Friluftslivets år 2015 - Nå er det din tur!

Friluftslivets år 2015 (FÅ15) er en del av Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv som Klima- og miljødepartementet (KLD) presenterte i august 2013. Året skal resultere i økt deltagelse i friluftsliv i alle deler av befolkninga. Friluftslivets år har tidligere blitt arrangert i 1993 og i 2005.

 

For mer informasjon om året, les videre her.

 

uten navn

Krigshistorisk vandring Juni 1940

Geva_900_

Kurs i skilting og skjøtsel av turløyper

Skilting og gradering av løyper er ikke bare bare, derfor inviterer vi løypeholdere og samarbeidspartnere til kurs. 
28. august var det kurs i Bjerkvik. Nytt kurs går av stabelen i Narvik 13. november, Mye å lære, sammen med de andre i regionen. Nettverksbygging.

Det er i Tjeldsundet det skjer!

Aktivitetsdagene i Tjeldsund fortsetter med konserter, lek og moro 13. - 15. august.

Trolldagan i Kongsvika går av stabelen fra fredag 29. til og med søndag 31. august.

Tjeldnesmarsjen er flytta til 5. september

Sjøvett og sikkerhet

Vi har hatt en flott sommer med sol og varme, turliv med bading og båtliv på sjøen. Og august ligger foran oss med mye godvær i sikte. 

 

Mange mennesker og stor aktivitet øker også sjansene for ulykker. Andelen ulykker på og ved kysten er økende, både blant nordmenn og turister. I 2013 omkom 33 personer på sjøen. Vi håper den nye sikkerhetsbrosjyren vil bidra til mer fokus på sikkerhet og snu den negative ulykkestrenden.

P1100502 II

Tjeldsund på sporet

Tjeldsund satser friskt på sti- og løyper.  I møte 26. juni mellom Tjeldsund kommune, frivillige og Ofoten friluftsråd ble man enige om at lagene skal registrere flest mulig klassiske ruter med gps og fotoapparat i sommer.

Tilrettelegging for friluftsliv

Velkommen til åpning av rasteplasser

Utvalgte rasteplasser i regionen blir nå oppgradert og tilrettelagt for funksjonshemmede med med bord, benker og griller/bålpanner. Nå skal de oppgraderte rastepassene åpnes på høytidelig vis; mandag 30. juni i Vassvika og tirsdag 1. juli på Jaklamyra. 

 

Oppgradering av rasteplasser er på tur i alle medlemskommunene. Tiltakene inngår som en del av satsinga på friluftsliv i nærmiljøet og er finansiert gjennom midler fra Sildvikfondet, mm.  Vi håper alle, bofaste og besøkendem, vil bruke og få glede av de nære og flotte områdene.

Fiskeplass på dugnad - miljøtiltak i Børselva

Fiskeplassen ved Børselva er et miljøtiltak i et viktig og populært område. Prosjektet er blitt til ved samarbeid mellom Ballangsmarka grunneierlag, Fylkesmannen i Nordland og Ofoten friluftsråd.  Åpninga forleden ble en trivelig markering. Vi gratulerer!

Noen aktiviteter sommeren 2017

 For aktiviteter sommeren 2017, se blant annet siden Naturlos i venstre sidemeny, Friluftsskole. I oversikten Naturlos som er distribuert til alle husstander i friluftsrådets region, er turer og aktiviteter i de 12 medlemskommunene nevnt. 

56924_467743499913851_618893341_o

Maria fra Steigen ny nestleder i FL

FL har fått et styre med brei erfaring og politisk kompetanse. I årsmøtet fredag 13. juni ble Steinar Saghaug, Oslo-entusiast, tidligere nestleder og aktiv friluftsmann, valgt som styreleder. Maria Monasdatter Almli fra Steigen går inn som nestleder, og Liv Kari Eskeland fra Stord blir nytt styremedlem. 

Friluftsliv og verdiskaping

Kultur- og naturarven er kanskje Norges viktigste reiselivsprodukt.
Verdiskaping basert på natur- og kulturarven. Friluftsliv som drivkraft i folkehelse. Friluftsliv som grunnlag for opplevelser og reiseliv i distriktene.

Nye medlemmer i Ofoten friluftsråd

Det ser ut til å gå mot et felles friluftsråd for Ofoten og Sør-Troms. Gratangen kommune er medlem i Ofoten friluftsråd. Lavangen kommune blir fullverdig medlem fra 2015. Kommunestyret i Salangen gjorde vedtak om tilslutning  i 2012. Harstad kommuner har også gjort vedtak om medlemsskap i Ofoten friluftsråd. 

Børselva1

Åpning av fiskeplass tilpasset rullestolbrukere ved Børselva

En helt ny fiskeplass er bygd med rullestolrampe og med stor innsats fra Ballangsmarka grunneierlag og med tilskudd fra Stiftelsen Sofies Minde og med Spillemidler.