Skip Navigation Links.
Skiløype i byen i foto 2 (1)

Innspurt sti- og løypeplan i Narvik

Du kan være med å bidra til å gi Narvik er løft.  Kom og diskuter med ordføreren rundt bålet i Ornesvika lørdag 5.9. kl 1900. Frist for innspill til planen er 1.10. Behandling i bystyret 5.11.  Si din mening!
 
Skiløype i byen i foto 2 (1)

Sammenhengende stinett i Narvik by

Bodø har Bodømarka og StiMuli-prosjektet med sammenhengende stinett - fra Moloen til Marka. Tromsø har Tromsømarka-prosjektet

 

Hvordan kan Narvik få på plass et stinett som binder Narvikhalvøya og fjellet sammen? For vinter og sommer, på tvers av jernbanen og E6/ Kongens gate?  
Vi har fått innspill, som vi har bygd inn her

Stien

Sti- og løypeplaner

Narvik skal få sin sti- og løypeplan.
Planen er en temaplan som skal utarbeides i samarbeid mellom frivillige lag og foreninger og grunneiere, enheter for Kultur og Areal- og samfunnsutvikling samt Ofoten friluftsråd.  Nordland fylkeskommune har gitt støtte til arbeidet.

Også i Tjeldsund og Gratangen har man startet opp arbeid med stiu- og løypeplan. Tysfjord forbereder saka. 

Nettverkssamling Helsefremmende barnehager

Ønsker dere i din barnehage:

 1. - mer fokus på barnas og personalets helse og trivsel?
  - å gi av deres kunnskap og erfaring til andre i et nettverk? 
  - økt aktivitet i hverdagen? 
  - mer kvalitet i ute-tida til barna? 
  - erfaringsutveksling og innspill fra andre barnehager og kursledere for å utvikle dere videre i et folkehelseperspektiv?

 

Da er nettverket Helsfremmede barnehager noe for dere! Les mer her 

Første nettverkssamling er 23. og 24. oktober 2014
VELKOMMEN! 

Helsefremmende barnehager

Ofoten friluftsråd har inngått samarbeid med Nordland fylkeskommune om folkehelsearbeid. Som del av folkehelsesatsningen har Ofoten Friluftsråd valgt å igangsette prosjektet Helsefremmende barnehage.

GPS

Registrering av stier, løyper og turruter - bruk av GPS

Her er tips og råd for hvordan du går fram for å registrere stier, løyper og turruter med GPS og hvordan du på enkelt vis etterbehandler sporloggene.

 

Alle skoler som er med i lærende nettverk har fått en GPS hver. De har også fått kurs i bruk av GPS. Friluftsrådet har også lånt ut GPSer til ivrige registranter

Velkommen til åpning av rasteplasser

Utvalgte rasteplasser i regionen blir nå oppgradert og tilrettelagt for funksjonshemmede med med bord, benker og griller/bålpanner. Nå skal de oppgraderte rastepassene åpnes på høytidelig vis; mandag 30. juni i Vassvika og tirsdag 1. juli på Jaklamyra. 

 

Oppgradering av rasteplasser er på tur i alle medlemskommunene. Tiltakene inngår som en del av satsinga på friluftsliv i nærmiljøet og er finansiert gjennom midler fra Sildvikfondet, mm.  Vi håper alle, bofaste og besøkendem, vil bruke og få glede av de nære og flotte områdene.

Skilting, tilrettelegging og skjøtsel av turløyper og områder

Ofoten friluftsråd vil bistå de kommunene som vil utarbeide sti- og løypeplaner.
 1. Alle løyper skal foreligge beskrevet på samme måte i skjema løypebeskrivelse. Parkering og trafikksikker parkering og avkjørsel ved løypestart er viktig.
 2. Fysiske tiltak i terrenget krever at det foreligger avtale med grunneier.

 

Turskiltprosjektet er en nasjonal satsing i samarbeid mellom fylkeskommunene og Gjensidigestiftelsen.  

Kartlegging og verdisetting i Ballangen kommune

Her finner du referater som omhandler kartlegging og verdisetting av friluftslivsområder i Ballangen kommune

Kartlegging og verdisetting i Evenes kommune

Her finner du referater som omhandler kartlegging og verdisetting av friluftslivsområder i Evenes kommune

Kartlegging og verdisetting i Tysfjord kommune

Her finner du referater som omhandler kartlegging og verdisetting av friluftslivsområder i Tysfjord kommune

Kartlegging og verdisetting i Tjeldsund kommune

Her finner du referater som omhandler kartlegging og verdisetting av friluftslivsområder i Tjeldsund kommune

Kartlegging og verdisetting i Narvik kommune

Her finner du referater som omhandler kartlegging og verdisetting av friluftslivsområder i Narvik kommune

Helsefremmende barnehage

Ofoten friluftsråd inngikk i desember 2009 samarbeid med Nordland fylkeskommune om folkehelsearbeid. Som del av folkehelsesatsningen har Ofoten Friluftsråd igangsatt prosjektet Helsefremmende barnehage.