Skip Navigation Links.
Turskiltprosj_logo_undertekst_horisont_pos

Pengedryss til turstiskilting i Ofoten

Nordland fylkeskommune har gitt tilsagn til fortsettelse av skilting av stier i Ofoten. I alt er Mitdre Hålogaland friluftsråd tildelt kr. 265 000 i 2017. Med to andre søkere har Ofoten fått nesten 1/3 av bevilgninga i Nordland.

Grunneieravtaler

Anlegg og fysisk tilrettelegging i terrenget krever avtale med grunneieren. Alt etter type anlegg og hvilke finansieringsordninger skal avtalen ha varighet fra 10 - 40 år.

Når tilrettelegginga innebærer fysiske endringer og inngrep i terrenget kreves også byggemelding evt byggetillatelse etter Plan- og bygningsloven, alt etter inngrepets karakter og type anlegg.

20160510_131940

Ny guide til "10 turmål i Gratangen"

En helt ny guide til 10 flotte turmål og -løyper i Gratangen. Løypene som inngikk i 30-trimmen blir her presentert med rutebeskrivelser, kart og flotte fotografier.  Guiden blir distribuert til alle husstander i Gratangen i uke 26 og kan også kjøpes på Servicetorget. Der kan du også kjøpe Tur-trimkort for 10 turmål i Gratangen. Det er satt opp fine skilt ved starten til de samme turmålene pluss noen til - selvsagt etter standarden til det nasjonale Turskiltprosjektet.

- Det er herlig å endelig kunne vise vei i de flotte landskapene som Gratangen kan by på! Rita Roaldsen fra Gratangen, ny styreleder i Midtre Hålogaland friluftsråd, er meget godt fornøyd.

Bilde1

Kurs i skilting og merking av turløyper

 

Tid og sted: 21. januar kl. 10.30-14.30 Fylkeshuset, møterom nord, 3. etg.

DSC07821

Stolper, fester og skilt

Dagene går og vi er straks midt i oktober. Vi har hatt en tørr og fin høst, elgjakta er over - nå satser vi på at alt materiellet og monteringsutstyr er på plass og klart til regnværet er over. Vi skal komme i mål

 

Metallstolper med utstyr er kommet. Trestolper kan løypeholderne skaffe hos lokale leverandører.

 

Retningsskiltene er stadig forsinka. Vi vet ikke hva som har skjedd, og beklager det.

Vi satser på at skiltene nå er på tur til Narvik. Alle løypeholdere får beskjed umiddelbart.

 

 

Stien

Sti- og løypeplaner

Narvik skal få sin sti- og løypeplan.
Planen er en temaplan som skal utarbeides i samarbeid mellom frivillige lag og foreninger og grunneiere, enheter for Kultur og Areal- og samfunnsutvikling samt Ofoten friluftsråd.  Nordland fylkeskommune har gitt støtte til arbeidet.

Også i Tjeldsund og Gratangen har man startet opp arbeid med stiu- og løypeplan. Tysfjord forbereder saka. 

image001

Turkort

I Friluftslivets år slår vi et slag for og gjør stas på stiene, og i åpninga 13. januar lanserte vi 7 ferske fine turkort. Kortene ble produsert i samarbeid mellom friluftsrådet, kommunene og ildsjeler i lag og foreninger. Første utgivelse gjaldt

Fagernesfjellet (Čalbmevárri) i Narvik

Svaet i Efjorden, Ballangen

Dudalen (Guhtovággi) - Eidevatnet (Áidejávri) i Gratangen

Trosen (Jehtanas) og Henrikkafossen i Lavangen

Sjurikollen i Kongsvikdalen og Rambøheia i Tjeldsund

 

 

Vegvisning til turområder og løyper fra offentlig veg

Her nord starter de fleste turløyper og atkomster til viktige turområder utenom tettbygd strøk fra fylkes- og riksvegnettet. Da blir vegvisning fra offentlig veg viktig, og det er vegholders ansvar.

 

Vegvesenet kan behandle søknader om virksomhetsvisning, offentlige skilt langs offentlig veg, og setter opp vegvisningsskilt til løypesystemer og friluftsområder, forutsatt at det er orden på avkjøring, kapasitet for parkering og skilting/ informasjonstavler på startstedet.

Geva_900_

Skilting og skjøtsel - Noe du lurer på?

Skilting og skjøtsel må til skal det bli gode opplevelser.

Her er nyttig informasjon om regler, tips og tilskuddsmuligheter.  

GPS

Registrering av stier, løyper og turruter - bruk av GPS

Her er tips og råd for hvordan du går fram for å registrere stier, løyper og turruter med GPS og hvordan du på enkelt vis etterbehandler sporloggene.

 

Alle skoler som er med i lærende nettverk har fått en GPS hver. De har også fått kurs i bruk av GPS. Friluftsrådet har også lånt ut GPSer til ivrige registranter

Turskiltprosjektet

Nordland fylkeskommune har inngått samarbeid med Gjensidigestiftelsen om satsing på skilting av turstier og -løyper i Nordland. Det er særlig fokus på stier og løyper i nærheten av der folk bor. Skiltinga skal følge malene i Merkehåndboka. Fylkeskommunen oppfordrer til at lokale prosjekter koordineres innad i de enkelte kommunene og mot respektive friluftsråd.

Statskogordninga

Formålet med ordninga er å styrke arbeidet med prosjektretta næringsutvikling i kommuner der Statskog SF er stor grunneier.

Tilskudd til stedsutvikling

Formålet med ordninga er å bidra til miljøvennlige og attraktive byer og tettsteder som bosted og lokaliseringssted. Det legges vekt på at prosjektene tilrettelegger det offentlige rom for alle brukergrupper og med kvalitet i utforminga.

Spillemidler til idrett og fysisk aktivitet

Kulturdepartementet fordeler hvert år tilskudd av spillemidlene til anlegg for idrett og fysisk aktivitet i kommunene. Staten har som mål å bidra til utbygging og rehabilitering av idretts- og friluftsanlegg, slik at flest mulig kan drive idrett og fysisk aktivitet. Ved tilskudd av spillemidlene prioriteres derfor anlegg og områder med mange brukere, og som gir allmennheten mulighet til å drive både egenorganisert og organisert aktivitet.

Tilskudd til friluftsliv

Det er fylkeskommunene som forvalter de statlige friluftslivsmidlene i fylket. Søknadsfristen er 15. januar.

Geva_900_

Kurs i skilting og skjøtsel av turløyper

Skilting og gradering av løyper er ikke bare bare, derfor inviterer vi løypeholdere og samarbeidspartnere til kurs. 
28. august var det kurs i Bjerkvik. Nytt kurs går av stabelen i Narvik 13. november, Mye å lære, sammen med de andre i regionen. Nettverksbygging.

Tilrettelegging for friluftsliv