Skip Navigation Links.
2013-08-05 19.39.23

Stisatsinga. Kommunale sti- og løypeplaner

Narvik og Tjeldsund var først ute og vedtok sine 1. generasjons sti- og løypeplaner i 2016. Det er få kommuner i landet som har vedtatt sti- og løypeplaner, og i Midtre Hålogaland har vi all grunn til å være stolte av å være pionerer. Erfaringene fra Narvik og Tjeldsund kan andre kommuner nå nyte godt av i sitt arbeid.
Friluftsrådet ser det som viktig at alle kommunene deltar i sti-satsinga i Midtre-Hålogaland og har søkt fylkeskommunene om finansiering for å bistå kommunene i Ofoten og Sør-Troms.

4028_Håfjellet_tavle_05

Sti- og løypesatsing i Ballangen

Torsdag 12. januar 2017 møttes ledelsen i Ballangen kommune, ildsjeler i lag og foreninger og friluftsrådet til samråd. Friluftsrådet la fram en presentasjon, det ble innspill og diskusjon - et meget nyttig arbeidsmøte. Ballangen kommune ble oppfordret til å sette i gang Sti- og løypeplan.

 

 

 

 

DSC04077

Trafikksikker parkering. Vintervedlikehold

Vintervedlikehold av utfartsparkering langs riks- og fylkesveger i regi av Statens vegvesen har vært praksis i lang tid,  også langs E10 på Bjørnfjell, på Herjangsfjellet og E8 i Skibotndalen. Fra 2015 har Statens vegvesen bestemt seg for å frasi seg ansvar og avslutte praksis med brøyting for utfart og hytteområder. Dette har gitt store problemer for friluftsutøverne som skal på tur i ruter som går ut fra det offentlige vegnettet. Vegvesenets snuoperasjon er forankra på ledernivå. En slik praksis og vil være et stort tilbakeslag for livskvaliteten til turfolket og er en stor sak som kommunene og fylkeskommunene, gjerne sammen med KS, bør ta opp og ordne opp i på politisk plan. 

Skiløype i byen i foto 2 (1)

Innspurt sti- og løypeplan i Narvik

Du kan være med å bidra til å gi Narvik er løft.  Kom og diskuter med ordføreren rundt bålet i Ornesvika lørdag 5.9. kl 1900. Frist for innspill til planen er 1.10. Behandling i bystyret 5.11.  Si din mening!
 

Temaplan for sti og løypenett for Narvik

Narvik kommune og Ofoten friluftsråd  inviterer til åpent møte tirsdag 2. juni kl 18:00 i Bystyresalen. Vi inviterer vi til synspunkter på klassiske stier, vurdering av behov for tiltak og forslag til nye grep.

 

Vi har invitert 5 spesielle gjester som skal komme med sine kommentarer og synspunkter på løsning for Narvik. Her kan dere lese noen av de konkrete dokumentene som skal inn i temaplanen

 

Stien

Sti- og løypeplaner

Narvik skal få sin sti- og løypeplan.
Planen er en temaplan som skal utarbeides i samarbeid mellom frivillige lag og foreninger og grunneiere, enheter for Kultur og Areal- og samfunnsutvikling samt Ofoten friluftsråd.  Nordland fylkeskommune har gitt støtte til arbeidet.

Også i Tjeldsund og Gratangen har man startet opp arbeid med stiu- og løypeplan. Tysfjord forbereder saka.