Skip Navigation Links.
folder

Regionale samling i Harstad 10.mai- statlig sikring av friluftsområder

Troms Fylkeskommune inviterer til regionale samlinger for tema statlig sikring av friluftsområder. For Sør-Troms er dato 10.mai og sted er Harstad. Se invitasjonen.

heggekollen

Stor kompetansesamling 27-28.april

Midtre Hålogaland friluftsråd i samarbeid med Grøtavær leirskole inviterer til kompetansesamling for lærere 27-28.april i Harstad, og 28.april for instruktører friluftsskole. Vi satser på en tidlig vår.

 

Basen vil være ut fra Harstad villmarkssenter.

 

 

Sjømat i utekjøkkenet

Fiskesprellkurs for barnehagene og SFO

Onsdag 29.mars kommer Fiskesprell Nordland på besøk for å holde et praktisk utendørs kurs - Sjømat i utekjøkkenet for barnehager og SFO i Midtre Hålogaland.

2013-08-05 19.39.23

Stisatsinga. Kommunale sti- og løypeplaner

Narvik og Tjeldsund var først ute og vedtok sine 1. generasjons sti- og løypeplaner i 2016. Det er få kommuner i landet som har vedtatt sti- og løypeplaner, og i Midtre Hålogaland har vi all grunn til å være stolte av å være pionerer. Erfaringene fra Narvik og Tjeldsund kan andre kommuner nå nyte godt av i sitt arbeid. Friluftsrådet ser det som viktig at alle kommunene deltar i sti-satsinga i Midtre-Hålogaland, og vi har søkt fylkeskommunene om finansiering for å bistå kommunene i Ofoten og Sør-Troms.