Skip Navigation Links.
IMG_7961

Årsmøte og miniseminar 9. mai

Midtre Hålogaland friluftsråd avholder sitt 2. årsmøte. I forkant av årsmøtet er det denne gangen miniseminar om viktige friluftspolitiske tema. Alle som vil delta er velkomne

folder

Regionale samling i Harstad 10.mai- statlig sikring av friluftsområder

Troms Fylkeskommune inviterer til regionale samlinger for tema statlig sikring av friluftsområder. For Sør-Troms er dato 10.mai og sted er Harstad. Se invitasjonen.

heggekollen

Stor kompetansesamling 27. - 28. april

Midtre Hålogaland friluftsråd i samarbeid med Grøtavær leirskole inviterer til kompetansesamling for lærere 27. -28. april i Harstad, og 28. april for instruktører friluftsskole. Vi satser på en tidlig vår.

 

Basen vil være ut fra Harstad villmarkssenter.

 

 

Sjømat i utekjøkkenet

Fiskesprellkurs for barnehagene og SFO

Onsdag 29.mars kommer Fiskesprell Nordland på besøk for å holde et praktisk utendørs kurs - Sjømat i utekjøkkenet for barnehager og SFO i Midtre Hålogaland.