Skip Navigation Links.

Friluftskonferanse Bergen 8.-9.juni

Bergen og omland friluftsråd, Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune i samarbeid med Friluftsrådenes Landsforbund og flere til, inviterer til friluftskonferanse i Bergen 8.-9.juni.

Stien

Stikonferansen 2017 på Hamar 8-9.mars

Selv om påmeldingsfristen er gått ut, er det ennå noen ledige plasser til Stikonferansen 2017 på Hamar, 8-9.mars.

20170125_193126

Naturloskalenderen 2017 – frist 1. mars

I 2016 ble det meldt inn ca. 130 turer/ arrangement, de aller fleste ble gjennomført. Kalenderen for 2017 blir den 7. i rekka og skal med 32 sider i alle postkasser i de 12 medlems-kommunene i Ofoten og Sør-Troms. Så folkens - send bilder og korte tekster innen 1. mars. Vi oppfordrer lokale arrangører til å slutte opp om nasjonale markeringer.

skikompis

Trygg ferdsel i vinterfjell - årets kurs 4.mars

Hver januar de siste årene har friluftsrådet invitert ungdom til kurs med Jon Framnes om trygg ferdsel i vinterfjell og snø. Årets kurs går lørdag 4. mars 2017 i Fagernesfjellet i Narvik. 

 

 

 

Friluftsleir

Kursdag 2 - Friluftsliv som integrering

Onsdag 01. februar inviterer Midtre Hålogaland friluftsråd til oppfølgingskurs/frittstående kurs, friluftsliv som integrering - i Bjerkvik.

 

 

Læring i friluft

Dagssamling for barnehagene i januar

Det blir også ei dagssamling for barnehagene i januar.

Midtre Hålogaland friluftsråd inviterer barnehagene i medlemskommunene til ei dagssamling tirsdag den 17. januar i Bjerkvik.

 

 

Læring i friluft

Dagssamling for skolene 23. januar

Midtre Hålogaland friluftsråd inviterer skolene fra sine 12 medlemskommuner til dagsseminar i Læring i friluft 23. januar i Narvik.

 

Foredragsholdere Bjørn Godal, Salten friluftsråd, Martin Berg, Grøtavær leirskole, Bjørn Framnes, Håkvik skole.

Lett tilgjengelige friluftslivsområder, turstier og allmenninger - for folkehelsa, bolyst og det gode liv. Strategi for finansiering

Miljødirektoratet har hatt ei egen tilskuddsordning for sikring av områder til friluftsliv i ca. 50 år. I dag styrer staten sine midler til tiltak til allerede sikrede friluftsområder. Statlige og fylkeskommunale tilskuddsmidler til tilrettelegging av friluftslivsområder skal kanaliseres til statlig sikrede områder og - til slike områder der det er utarbeidet forvaltningsplaner. Dette for å sikre helhet og langsiktighet. Disse tilskuddsordningene er søkbare kun for kommunene. Samarbeid mellom kommuner, friluftsråd og frivillige gir uttelling.